Archiwa

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

   Czersk, 22.06. 2020 r.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach  kończą się  w tym roku szkolnym  w piątek, 26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane są świadectwa szkolne.

Kierując  się troską  o bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, mając na uwadze obowiązujące  ograniczenie stacjonarnej pracy szkół i placówek, w tym roku, szkoły nie będą mogły zorganizować tradycyjnych, uroczystych akademii dla całej społeczności szkolnej. Rozdanie  świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły  przez wychowawców odbędzie się w naszej szkole w ustalonych godzinach w wyznaczonych salach z zachowaniem środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne. Rodzice przyprowadzający dziecko po odbiór świadectwa proszeni są  o pozostanie przed budynkiem szkoły.

W przypadku klas I-III oraz oddziału zetd  uczeń może wejść do szkoły z jednym rodzicem – jeśli to konieczne.

Uczniowie  w wyznaczonych godzinach wchodzą do szkoły głównym wejściem, dezynfekują ręce i udają się do wyznaczonej sali na spotkanie z wychowawcą.

Udział dziecka w klasowej uroczystości rozdania świadectw to indywidualna dobrowolna decyzja rodziców.

Istnieje również możliwość indywidualnego odbioru świadectwa przez rodzica  w sekretariacie szkoły. W takiej sytuacji prosimy telefonicznie umówić się na odbiór świadectwa w szkole, tel.523984805    kom. 517679662

W dniu rozdania świadectw nie będzie dowozu uczniów spoza Czerska. Rodzice indywidualnie zabezpieczają przywóz i odwóz dziecka.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku    

Leszek Mroziński

 

Rozdanie świadectw  26.06.2020 r.

Harmonogram spotkań z wychowawcami.

KLASA I    godz.   8.30  sala nr 2

KLASA II godz.   8.30 sala nr 8

KLASA III godz. 8.45 sala nr 1

KLASA IV godz. 8.45 sala nr 9

KLASA V    godz.   9.00 sala gimnastyczna

KLASA VI godz. 10.00 sala gimnastyczna

KLASA VII godz. 9.15   sala nr 27

KLASA VIII godz.  9.30 sala nr 22

KLASA zet d        godz.  9.45   sala nr 10

KLASA zet c        godz.  9.55   sala nr  9

KLASA zet a        godz. 10.10  sala nr P8

KLASA zet b        godz. 10.20  sala nr 28

KLASA zet e        godz. 10.30  sala nr 2

KLASA PDP A     godz. 10.40   sala nr 34

KLASA PDP B     godz. 11.00   sala gimnastyczna

KLASA PDP C     godz. 11.15   sala nr 28