Archiwa

Komunikat Dyrektora do rodziców

Czersk, 05.06.2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przedłużono kształcenie na odległość  w szkołach  do 26 czerwca. Nadal  prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym  materiały edukacyjne dla  uczniów będą systematycznie,  zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.

11czerwca i 12 czerwca to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach materiały edukacyjne dla uczniów nie będą publikowane.

W dniach 16 do 18 czerwca  odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Te dni dla uczniów pozostałych klas szkoły podstawowej są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i z tego względu materiały edukacyjne dla uczniów szkoły podstawowej nie będą publikowane. Będą one publikowane tylko dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy.

W dniach egzaminu ósmoklasisty ze względu na wymagania sanitarne  w szkole nie będą się odbywały żadne inne zajęcia. W tych dniach terapia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wszelkiego rodzaju konsultacje będą przeprowadzone na odległość.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński