Archiwa

Badania fizyko -chemiczne wód powierzchniowych w okolicy Czerska

W maju i czerwcu uczniowie II i III gimnazjum wykonywali fizyko-chemiczne badania wód powierzchniowych w okolicy Czerska .

Niżej podajemy wyniki:

Data

Temperatura(0C) Opór ph NO3mg/l PO4mg/l NH4mg/l NOmg/l Nazwazbiornika

8.05.2015

16

0,16 8 5 0,1 0 0,02

Jezioro Ostrowite-plaża

8.05.2015

17

0,17 6,5 3 0 0 0,02

Jezioro Ostrowite-dzika plaża

13.05.2015

16

0,36 6,5 5 0,3 0 0

Brda przed Rytlem

13.05.2015

17 0,45 7,5 5 0,4 0 0

Brda na moście w Rytlu

15.05.2015

13 0,19 7,5 3 0,2 0 0

Kanał Brdy przed Rytlem

15.05.2015

12 0,18 7,5 5 0,2 0 0,02

Kanał Brdy na moście w Rytlu

27.05.2015

18 0,29 7 5 0,5 0 0,02

Czerska Struga przy oczyszczalni ścieków

27.05.2015

18 0,3 8 5 1 0 0,02

Czerska Struga w mieście

29.05.2015

16 0,39 7,5 3 0,7 0,2 0,02

Jezioro Świdno

22.05.2015

10 0,4 7,5 1 0,4 0 0,02

Rzeka Niechwaszcz przed wsią Mokre

16.06.2015 19 0,43 7,5 3 0,7 0,5 0,05

Rzeka Wda na moście przed Czarną Wodą

ZAWARTOŚĆ AZOTANÓW I AZOTYNÓW W WODZIE

Jakość wody

Stężenie NO3(mg/l)

Stężenie NO2(mg/l)

I klasa czystości

0 – 5,0

0 – 0,02

II klasa czystości

5,01 – 7,0

0,021 – 0,03

III klasa czystości

7,01 – 15,0

0,031 – 0,06

b. zanieczyszczona

powyżej 15,0

powyżej 0,06

Zawartość fosforanów w wodzie

Stężenie fosforanów w mg/l

Jakość wody

0 – 0,2

I klasa czystości

0,21 – 0,5

II klasa czystości

0,51 – 1,0

III klasa czystości

powyżej 1,0

b. zanieczyszczona

Badania były przeprowadzone jeden raz, nie były powtarzane!!!! Wykorzystaliśmy do nich odczynniki ze szkolnego zestawu laboratorium chemicznego do badań w terenie.
Analizując wyniki możemy stwierdzić, że zawartość NO3 w naszych zbiornikach mieści się w I klasie czystości, a we Wdzie ilość azotynów N02 budzi niepokój bo wynik 0,05 mieści się już w grupie III klasy czystości. Najmniejsza zawartość fosforanów ma Jezioro Ostrowite jest to pocieszające , ponieważ jest to najbliżej położone kąpielisko dla mieszkańców Czerska. Czerska Struga, Świdno i Wda mieszczą się w III klasie czystości jeżeli chodzi o zawartość P04. Należy znaleźć i zlikwidować źródło zanieczyszczeń fosforanów, mogą to być nawozy z pobliskich pól i łąk, albo niekontrolowane ścieki…..
Azotany (III) są nietrwałe i łatwo przechodzą w amoniak(V). Wskazane jest aby stężenie azotanów(III) w wodzie nie było większe niż 1mg/dm3.
Azotany(V) do wód naturalnych dostają się ze ścieków komunalnych i przemysłowych, z pól nawożonych nawozami azotanowymi, a także z rozkładu organicznych związków azotowych. Azotany występujące w wodach powierzchniowych przyspieszają eutrofizację, co powoduje zmniejszenie wydajności procesów uzdatniania wody oraz pogarsza jej smak i zapach.
Obecność w wodzie naturalnej amoniaku, przy braku azotanów(III) wskazuje na świeże zanieczyszczenie wody ściekami zawierającymi azot.
Jeżeli w wodzie jednocześnie znajduje się amoniak i jony azotanowe(III) może to świadczyć o zanieczyszczeniu istniejącym od pewnego czasu.
Natomiast obecność azotanów(V), przy braku amoniaku i azotanów(ni), świadczy o tym, że zanieczyszczenie wody nastąpiło dawno i w tym czasie zaszedł proces samooczyszczenia wody.