Archiwa

KOMUNIKAT DYREKTORA

Czersk, 18.05.2020 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, przerwa w nauczaniu stacjonarnym została wydłużona do 7 czerwca – do tego czasu nauczanie ma być zdalne, przewidziano jednak wyjątki. Nadal  prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym  materiały edukacyjne dla  uczniów będą systematycznie, każdego dnia zamieszczane na szkolnej stronie internetowej. Biorąc pod uwagę sytuacje szczególne, zwłaszcza polegające na tym, ze oboje rodzice muszą wrócić do pracy  od dnia 18 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,  za zgodą rodziców. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Od 25 maja dopuszcza się organizowane zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Rodzice mogą nie wyrazić  zgody i wybrać nadal nauczanie zdalne. Także od 25 maja uczniowie klas VIII będą mogli korzystać z dobrowolnych  konsultacji na terenie szkoły. Taką możliwość od         1 czerwca zyskają wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W związku z tym  wszyscy wychowawcy  przeprowadzą telefoniczne rozmowy z rodzicami na temat decyzji  dotyczących formy dalszego nauczania do 7 czerwca.

Serdecznie pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński