Segregowanie śmieci to obowiązek wszystkich dzieci

SEGREGACJA ŚMIECI TO OBOWIĄZEK WSZYSTKICH DZIECI! 

   W tym roku szkolnym,  w naszej szkole ruszył  trzyletni projekt edukacyjny dla dzieci najmłodszych odnośnie ochrony środowiska. W pierwszym roku zajmiemy się segregacją odpadów. W naszej szkole na holu, będą postawione dwa pojemniki : żółty pojemnik do plastiku, pojemnik z czerwoną etykietą do baterii.  

Projekt ma na celu: 

-podniesienie świadomości i wrażliwości ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami, 

-sprawnie działająca segregacja odpadów na terenie szkoły i w środowisku środowisku rodzinnym uczniów, 

-podniesienie poziomu postawy i aktywności społecznej uczniów. 

Nasz projekt to nie tylko nauka, ale też fajna zabawa, dużo ciekawych filmów i spotkań z ciekawymi ludźmi. Teraz tylko pozostało nam poczekać jak wrócimy do szkoły i zaczynamy.