INFORMACJA DLA RODZICÓW – Zasady korzystania z materiałów

Zasady korzystania z materiałów:

Po wejściu na stronę należy kliknąć w lewym menu intersującą nas klasę. Następnie należy wpisać hasło podane nam przez wychowawcę. Po otwarciu się zawartości i chęci otwarcia danego materiału klikamy w dany przedniot i go otwieramy (to nie są plany lekcji) i zapisujemy. W zależności od polecenia nauczyciela wykonujemy dane zadanie.

Światowy Dzień Wiedzy o Zespole Downa

21 marca na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Zespole Downa. Co roku w naszej szkole przyłączamy się do tej ważnej akcji. Czytaj więcej

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy rodzice i uczniowie                                                                                                  Czersk,  23.03.2020 r.

Decyzją MEN do 10 kwietnia potrwają ograniczenia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli . W tym czasie szkoły będą zobowiązane  prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Nowe przepisy,  resort edukacji omówił szczegółowo na stronie www.gov.pl/web/edukacja. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Od poniedziałku 23.03 2020 r. rozpoczynamy publikowanie na szkolnej stronie internetowej materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Zdalne nauczanie będziemy prowadzić z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do  kształcenia na odległość. Przygotowując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć możliwości psychofizyczne uczniów oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele  realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Materiały edukacyjne nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają do wychowawcy klasy, który po scaleniu materiałów na każdy dzień przesyła je do dyrektora w celu publikacji na szkolnej stronie internetowej.

Dostęp do materiałów edukacyjnych dla każdej klasy na szkolnej stronie internetowej będzie zabezpieczony hasłem. Hasła dostępu przekażą rodzicom wychowawcy klas.

 

Dla uczniów , którzy nie posiadają dostępu do komputera i internetu , będziemy drukowali tygodniowy pakiet materiałów , który będzie wysłany pocztą lub bezpośrednio odebrany przez rodzica.

W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.

Zgodnie z § 2. Pkt.4 rozporządzenia zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:  przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W związku z tym  nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju  telefonicznie sprawdzą dostępność rodziców do komputera z dostępem do internetu. To pomoże nam określić możliwe formy współpracy z rodzicami w czasie do 10 kwietnia.

Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb  wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.

Serdecznie pozdrawiam : Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku   Leszek Mroziński

LINKI Z RADY SZKOLENIOWEJ

Może się przydadzą.

Linki do stron ze szkolenia rady

INFORMACJA O MATERIAŁACH EDUKACYJNYCH NA CZAS ZAWIESZONYCH ZAJĘĆ

Czersk, 17.03.2020 r.

Drodzy rodzice i uczniowie

Zachęcamy   do korzystania  z  bardzo ciekawej propozycji dla uczniów ze wszystkich klas. Chcemy, aby w czasie zawieszonych zajęć uczniowie mieli możliwość utrwalenia wiedzy i poznania nowych interesujących wiadomości. Na  stronie internetowej www.gov.pl/zdalnelekcje opublikowano propozycje tematów  dla wszystkich klas i wszystkich przedmiotów. Warto ten czas dobrze wykorzystać.

Jednocześnie informuję, że nauczyciele rozpoczęli przygotowywanie własnych propozycji ćwiczeń, zadań, materiałów edukacyjnych, które  będziemy publikowali dla naszych uczniów na szkolnej stronie internetowej             www.zssczersk.pl w czasie zawieszonych zajęć   .

Z pozdrowieniami:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

INFORMACJA O ZAWIESZENIU ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice

         W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się KORONOWIRUSA, od 12 do 25 marca 2020 roku, szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno – wychowawczyc.

         W dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia opiekę uczniom, których rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić opieki.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

Leszek Mroziński

Kanapki na ciepło

W czwartek 5 marca uczniowie klasy drugiej  na drugie śniadanie przygotowali kanapki na ciepło. Dzieci samodzielnie napisały listę zakupów z którą  pod opieką nauczyciela poszły do sklepu. Po zakupieniu wszystkich produktów uczniowie zabrali się do pracy.

Czytaj więcej

SZKOLNY QUIZ MUZYCZNY

25 lutego br. odbyła się kolejna edycja Szkolnego Quizu Muzycznego.W konkursie udział wzięli uczniowie kl.IV – VIII , oddziały zet a , zet b, zet c oraz PDP A ,PDPB, PDPC podzieleni na trzy kategorie wiekowe: Młodsi , Starsi i Najstarsi. Różne zadania muzyczne dostarczały uczestnikom wiele pozytywnych emocji ,zabawy a nade wszystko skupienia i uważnego słuchania. Werdykt jury był następujący: Czytaj więcej

KORONAWIRUS – INFORMACJE

  Szanowni Rodzice!

      W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami  zachorowań na koronawirusa informujemy, że podejmujemy w szkole następujące działania:

  1. Przeprowadzenie pogadanek z uczniami na godzinach wychowawczych na temat podstawowych zasad higieny związanych z zapobieganiem przenoszeniu się chorób wirusowych.
  2. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie utrwalania u uczniów zasad higieny związanych z zapobieganiem przenoszeniu się chorób wirusowych .
  3. Publikowanie instrukcji mycia rąk w łazienkach szkolnych.
  4. Monitorowanie zachorowań w szkole wśród uczniów i pracowników szkoły.

Czytaj więcej

Zakończenie III edycji Szkoły dla Rodziców.

W lutym zakończyliśmy III edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Tym razem na zajęciach psychoedukacyjno-wspierających spotykało się kilka mam, zainteresowanych lepszym poznaniem rozwoju własnych dzieci i udoskonaleniem swoich umiejętności wychowawczych. Czytaj więcej