Forma nauczania od 19.04.2021r. – KOMUNIKAT

Drodzy rodzice i uczniowie                                       Czersk,14.04.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 19.04.2021 r. do 23.04.2021 r. będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Klasy IV- VII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 • Od 19.04.2021 r  nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.
 • Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
 • Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
 • W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
 • Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.
 1. Nauczanie stacjonarne w szkole

Klasa I-II,  klasa III,   klasa zetd, klasa VIII.  Uczniowie tych klas przychodzą do szkoły zgodnie z planem.

 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone zdalnie.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.   W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem                                        zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub                                 dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w                                przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

 

 

KOMUNIKAT – DALSZE NAUCZANIE

Drodzy rodzice i uczniowie                                                Czersk,09.04.2021 r.

 

Informuję, że organizacja nauczania w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku w dniach od 12.04.2021 r. do16.04.2021 r. będzie realizowana w następujący sposób:

 1. Zdalny tryb nauczania z wykorzystaniem technik nauczania na odległość

Klasy  I – VIII Szkoły Podstawowej, Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

 • Od 12.04.2021r.  nadal publikujemy na szkolnej stronie internetowej materiały edukacyjne dla uczniów każdej klasy.
 • Zdalne nauczanie prowadzimy z zachowaniem tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas.
 • Wychowawcy klas monitorują właściwy przebieg  pracy zdalnej w swoim oddziale.  Na bieżąco kontaktują się z  rodzicami . Zgłaszają dyrektorowi kłopoty w zakresie pracy zdalnej u swoich uczniów. Dbają o właściwy przepływ informacji. Wszelkie pytania i wątpliwości  w szczególnie trudnych przypadkach kierują do dyrekcji.
 • W czasie zdalnego nauczania zapewniamy rodzicom możliwość kontaktu i konsultacji z nauczycielami poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z wychowawcą klasy.
 • Bardzo proszę aby rodzice na miarę indywidualnych potrzeb wspomagali swoje dzieci w odczytywaniu  w przesłanych materiałach poleceń i instrukcji nauczycieli.
 1. Terapia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, terapia w programie „Za życiem” – zajęcia będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w szkole lub zdalnie.
 2. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze będą prowadzone w sposób uzgodniony przez terapeutę z rodzicem/ opiekunem  po konsultacji dotyczącej stanu zdrowia dziecka  z możliwością prowadzenia w domu lub zdalnie.
 3. Nauczania indywidualne będą prowadzone zdalnie.
 4. Od 12.04. 2021 nadal organizujemy konsultacje indywidualne w szkole dla uczniów klasy VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. Przebieg konsultacji, terminy spotkań z nauczycielami  koordynuje wychowawca klasy VIII.

W dalszym ciągu w Zespole Szkół Specjalnych w Czersku obowiązują wszystkie procedury sanitarne w czasie Pandemii COVID-19.                                            W szczególności przypominam, że:

 1. Do szkoły na terapię wczesnego wspomagania rozwoju może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem      zdrowotnym     obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

     5.  Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w         przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 

Serdecznie pozdrawiam:

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

 

 

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna miesiąc wiedzy na ten temat.  Puzzle oraz kolor niebieski są symbolami autyzmu. Puzzle, ponieważ autyzm wciąż kryje wiele tajemnic. Bardzo dużo elementów tej układanki nie zostało jeszcze poznanych i tak jak puzzle czeka na odkrycie. Niebieski, ponieważ jest to kolor nadziei, uznawany za najgłębszy z kolorów, rozpływający się w nieskończoności horyzontu. Jako barwa najczystsza i najzimniejsza zarazem staje się najbardziej odrealnioną ze wszystkich barw. Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne

 

Życzenia Świąteczne od zetc

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE OD ZETC

Czytaj więcej

Wiosenna przerwa świąteczna  

                                                  Wiosenna przerwa świąteczna                                                    

od 31 marca do 6 kwietnia 2021 r.

         Informuję, że od 31marca do 6 kwietnia br. będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tym czasie  szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku

Leszek Mroziński

Znamię! Znam je?

Znamię! Znam je?

W marcu, w ramach Dnia Promocji Zdrowia, w naszej szkole przeprowadzono kampanię „Znamię! Znam je?”.

Celem tego programu profilaktyczno – edukacyjnego jest upowszechnienie wiedzy o czerniaku – nowotworze złośliwym skóry. W ramach kampanii przeprowadzono lekcje o charakterze edukacyjno-informacyjnym w klasie VII i VIII.

Czytaj więcej

PODSUMOWANIE AKCJI -DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ

Dziękujemy wszystkim, którzy dokarmiali ptaki zimą. Wasza pomoc była im bardzo potrzebna. Teraz możemy usłyszeć ich piękny śpiew.
Chcielibyśmy wyróżnić tych, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę i przysłali zdjęcia swoich karmników. Nagrody czekają na Was w szkole przy głównym wejściu.

GRATULUJEMY!!!

Czytaj więcej

Z ekotorbą na zakupy!

W piątek 19 marca w klasie 3 zostały przeprowadzone zajęcia z projektu ekologicznego pt. „Segregowanie śmieci to obowiązek wszystkich dzieci”,  dotycząca  robienia zakupów z ekotorbą. Czytaj więcej

Przyszła Wiosna – Marzanny zetb

Klasa Zetb nie mogąc doczekać się wiosny, postanowiła przepędzić zimę. Uczniowie zgodnie z bardzo starym zwyczajem wykonywali Marzannę. Marzanna symbolizuje zimę, a jej utopienie bądź podpalenie zapewnia szybsze nadejście wiosny. Czytaj więcej