Rok szkolny 2015/2016

 

Samorząd Wybrany!

22 września 2015 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Funkcję przewodniczącej pełni uczennica klasy II Gimnazjum  Iwona Turzyńska.  Zastępcą została  Natalia Babińska z klasy VI , skarbnikiem został  Adam Czarnowski z klasy ZET„A” Gimnazjum. Pozostałe osoby to członkowie SU:  Klaudia Piernicka, Jakub Zdunek, Karol Breza, Izabela Kałdowska, Magdalena Biesek.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Aleksandra Bernady, a osobami współpracującymi są:

Barbara Gliniecka,  Dorota Stosik-Prill, Anna Bartkowska, Karolina Wilczewska

Wspólne zdjęcie:DSCF0010

Jednym z głównych zadań wychowawczych współczesnej szkoły jest kształtowanie ludzi aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, potrafiących współdziałać z innymi, odpowiedzialnie wykonujących swoje zadania, przejawiających samodzielność i inicjatywę. Odzwierciedleniem tego założenia jest właśnie idea samorządności uczniowskiej. Polega ona na oddaniu w ręce młodzieży realizacji jej własnych celów, czyli na sprawowaniu tych wszystkich funkcji, które składają się na kierowanie życiem i działalnością danej grupy.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju

Założenia na rok szkolny 2015/2016

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 w roku szkolnym 2015/2016

Termin  Zadania  Formy realizacji
Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

1. Wybory samorządu uczniowskiego –  wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy
– zebranie samorządu i wybór zarządu samorządu czyli: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
2. Opracowanie planu
pracy samorządu.
– wypisanie propozycji zgłaszanych przez
przedstawicieli samorządu do planu pracy
– ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
3. Przygotowanie informacji o działalności SU do szkolnej gazetki i na stronę internetową

 

4. Gablota SU na szkolnym korytarzu.

 -opracowanie przez grupę dziennikarską materiałów

 

 

Gazetka ścienna o tematyce „Witaj szkoło, ale tylko na wesoło!”

5.  Czynny udział w obchodach z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

6. Święto ziemniaka

 

– udział w przygotowaniu upominków dla nauczycieli (gliniane serca z życzeniami)

-wykonanie plakatu informacyjnego

-podział zadań dla każdej klasy

-przygotowanie wystawy i degustacji potraw z ziemniaków

-pieczenie ziemniaków dla każdego ucznia w szkole

6. Andrzejki – zorganizowanie i przeprowadzenie andrzejek szkolnych – zabawy przy muzyce oraz stanowiska z wróżbami.
Grudzień 7.Mikołajki szkolne  – wykonywanie ozdób świątecznych i kartek na kiermasz mikołajkowy
8. Akcja „Góra grosza” – zbiórka pieniędzy dla najbardziej potrzebujących dzieci z Domów Dziecka organizowaną przez „ Towarzystwo Nasz Dom”
9. W świątecznym nastroju. – przygotowanie świątecznych informacji do gazetki szkolnej
10. Spotkanie opłatkowe Samorządu Uczniowskiego
Styczeń 11. Karnawał – udział w organizowaniu balu maskowego- przygotowanie plakatu informacyjnego, dekoracji sali, dyplomów dla nagrodzonych podczas balu.
Luty

 

12. Konkurs łamigłówkowy

 

 

13. Walentynki

– opracowanie przez członków SU wydania specjalnego gazetki a w nim: różnego rodzaju łamigłówki, krzyżówki,  rebusy, które rozdane zostały uczniom.  Po feriach zimowych oddane egzemplarze po sprawdzeniu zostaną ocenione i nagrodzone.

 

– przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe
– doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych  listonoszy”

 

Marzec
Kwiecień 

 

Maj

 

 

 

 

Czerwiec

14. Pierwszy Dzień Wiosny – „Odstraszamy zimę” konkurs na najzabawniej przebraną klasę

– wręczanie sobie nawzajem karteczek z miłymi słowami

 15.Święta Wielkanocne  – gazetka ścienna oraz szkolna tematyce  świątecznej- przygotowanie materiałów i przeprowadzenie wywiadu z kolejnym nauczycielem oraz przeprowadzenie sondy szkolnej
16. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

 

17. Wakacje tuż tuż

– pomoc w przygotowaniu dekoracji na obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

 

– opracowanie przez grupę dziennikarską materiałów do gazetki szkolnej

18. Koniec roku szkolnego 2015/2016 – przygotowanie podziękowań i upominków dla uczniów kończących naukę w naszej szkole.